Program “Judo w Szkole”

In inne by Artur KaryśLeave a Comment

Harmonogram zajęć w SP 33 w Kielcach.

Zajęcia rozpoczynamy od dnia 01.10.2018 roku a odbywać się będą według poniższego grafiku w sali  nr 21

Wszelkie pytania prosimy kierować do trenera koordynatora p. Małgorzata Karyś tel. 604 97 35 40

Dokumentacja do pobrania:

Wprowadzenie

Judo należy do jednych z najbardziej edukacyjnych sportów w programie olimpijskim. Zasady zawarte w judo, rozwijając umiejętności osobiste i zdolności, przyczynią się do indywidualnego rozwoju młodych sportowców. Judo to nie tylko sport olimpijski, ale także narzędzie edukacyjne. Wartości – szacunek, przyjaźń, odporność – pozostaną dzieciom, które trenowały judo, na całe życie. W 2011 roku Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) zainaugurowała program „Judo in Schools” , który ma pomóc narodowym federacjom na całym świecie by wprowadzić więcej dzieci do judo jako sportu. Ponadto IJF chce współpracować z instytucjami krajowymi odpowiedzialnymi za sport w szkołach, aby zapewnić, że judo stanie się standardową częścią programu wychowania fizycznego w szkołach podstawowych na całym świecie.

Polski Związek Judo, we współpracy z Międzynarodową Federacją Judo, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Polskim Komitetem Olimpijskim z przyjemnością i dużą odpowiedzialnością chce wdrażać ten projekt w 16 szkołach na terenie kraju.

Opis programu

Program „Judo in Schools” polega na prowadzeniu pozalekcyjnych zajęć judo w 16 szkołach podstawowych wskazanych przez Okręgowe Związki Judo oraz lokalne kluby judo prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie bezpośrednia organizacja programu w danej szkole.

Uczestnikami zajęć judo w programie „Judo in Schools” będą uczennice i uczniowie z klas od I do III, łącznie 50 dzieci w każdej szkole.

Zajęcia dla każdej grupy będą prowadzone w wymiarze 2 razy w tygodniu x 1 godzina zegarowa zajęć.

Udział uczniów danej szkoły w zajęciach judo w ramach programu „Judo in Schools” jest dobrowolny i nieodpłatny.

Zajęcia w szkołach w programie „Judo in Schools” prowadzili będą licencjonowani trenerzy judo wyznaczeni przez kluby opiekujące się daną szkołą.

Realizatorzy programu

Polski Związek Judo – jest głównym organizatorem programu na terenie kraju.

Kluby judo – są bezpośrednimi realizatorami programu „Judo in Schools” w danej szkole. Kluby mają przeprowadzić rekrutację dzieci do udziału w zajęciach, wyznaczyć trenera prowadzącego zajęcia oraz sprawować nadzór organizacyjny i merytoryczny nad ich realizacją.

 Szkoły – nieodpłatnie udostępnią salę dla programu „Judo in Schools”, która na stałe zostanie wyposażona w maty treningowe.

Gazeta regionalna Echodnia.eu o naszym programie