GRAFIK ZAJĘĆ  JUDO W ROKU SZKOLNYM  2017/2018

POZOSTAŁE GRUPY ZGODNIE Z PONIŻSZYM  PODZIAŁEM NA  GRUPY ĆWICZEBNE

imienne listy zawodników znajdują się w rozwijanym menu poniżej wykazu godzinowego dla poszczególnych grup.