Komunikat

In komunikaty by Artur KaryśLeave a Comment

W związku z pojawiającymi się informacjami i pytaniami dotyczącymi klubowego profilu UMKS ŻAK Kielce informujemy, że obecnie działający profil jest jedynym prawnym profilem klubu na FB. Klub posiada również swoją stronę internetową:
www.zak-judo-kielce.pl skrzynkę e-mail: biuro@zak-judo-kielce.pl.
Informacje i zapytania wysyłane z innych skrzynek e-mail nie należą do klubu.
Administratorem poprzedniego profil Klub Judo „ŻAK” Kielce jest obecnie osoba nie uprawniona do reprezentowania, udzielania jakichkolwiek informacji na temat klubu, wykorzystywania logo klubu jak również publikowania tam zdjęć i filmów bez zgody klubu UMKS ŻAK Kielce
Zarząd Klubu
UMKS ŻAK Kielce